Om svenska för dansktalande

Intensivkurser i svenska

Kommunikationsproblem mellan danskar och svenskar är ett välkänt fenomen. Problem kan t ex uppstå i telefon, vid möten och förhandlingar, i kund- säljsituationer etc. Danskar och svenskar förstår inte varandra och blir kanske tvungna att övergå till engelska, något som kan upplevas som pinsamt för båda parter.

Skillnader mellan danskan och svenskan

Det är lättare för en dansk än t.ex. för en tysk eller engelsman att förstå svenska. Detta enkla faktum utgör grunden för våra svenskkurser. Vi har en ingående kännedom om de utmaningar, men också de fördelar, du som dansktalande har jämfört med andra icke nordiska länder. Du kan förstå mer än du tror och tala lättare än du anar. I undervisningen utnyttjar vi maximalt de många likheter som finns mellan de båda språken. Dessutom vill vi att du ska ha det kul på våra kurser.

Effektivt kursmaterial

Det finns inget kursmaterial för danskar som vill lära sig svenska. Därför har vi tagit fram vårt eget. Och vi kan frankt påstå att vårt pedagogiska material är helt unikt och inte förekommer hos någon annan språkverksamhet än hos oss. Vi har utvecklat det utifrån våra kunders krav och behov av en undervisning i svenska som är:

  • intensiv
    • effektiv
    • snabb
    • flexibel
    • och kul

Detta betyder nu att vi nu har en kursmodell som ger våra kunder det de behöver för att klara sig i ett danskt-svenskt näringslivssammanhang. (Eller i andra sammanhang för den delen.) Det genomgås ständigt och uppdateras kontinuerligt

Två Kursförslag

Vi vill ge dig tvåkursförslag på för kurser i svenska för danska

Förslag ETT

Svensk konversation

Svenskundervisningen sker individuellt eller i grupp. Kursen utformas efter din nivå och dina behov. Vi följer en systematisk metod, men utan tröttande grammatik, och konverserar på svenska redan under första lektionen. I kursförloppet kan t ex ingå textmaterial från företaget, därmed skapas förbindelse mellan svenskkurs och jobbsituation. En naturlig del av undervisningen ägnas åt kultur- och mentalitetsskillnader mellan svenskar och danskar. Vi diskuterar också de språkliga ”fällorna” (eller de ”falska vännerna”) mellan språken

Vår erfarenhet genom många år visar att förståelsen av talad svenska ökar betydligt efter bara 2-3 lektioner och att en dansktalande person efter 20 -30 lektioner kan kommunicera effektivt på svenska.

Förslag TVÅ

Snabbkurser för företaget

Vi erbjuder också kortare kurser som tar tag i typiska situationer inom företaget som vållar problem i den dansk – svenska kommunikationen. Missförstånd kan t.ex. uppstå inom receptionen och ekonomiavdelningen, de avdelningar som har telefonkontakt med svenska kolleger eller kunder. Vi behandlar viktiga svenska uttryck, ordvändningar och räkneord som kan missförstås. Syftet är att ett kort kursförlopp på 5-6 kurstillfällen ska medverka till att den dansk – svenska kommunikationen blir mera lätthanterlig. Oron för att inte förstå varandra minskas och man undviker att gå över till att tala engelska med varandra.

Ta kontakt med Ord i Norden

Kontakta oss och får en gratis provlektion.

Eller ring till oss: 29275352

Vi har undervisningsloka på Gothersgade 42 i Köpenhamn, nära Kongensnytorv.

Vi kommer gärna ut på ert företag för att diskutera vilken lösning som kan vara bäst för er. Handlar det om undervisning för större personalgrupper är det nödvändigt med ett test och en nivåindelning. Det tar ca 10-20 min. per person.